Farmtigo – Bản tin thị trường về giá sản phẩm chăn nuôi từ tháng 9/2019 đến 9/2020. Cung cấp diễn biến giá thịt heo, gà và vịt hơi tại trại chăn nuôi từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020 cho bà con.

Diễn biến giá heo, gà và vịt hơi (tại trại) các tỉnh phía Nam - Nguồn: channuoivietnam.com

Trả lời

Close Bitnami banner
Bitnami